دریاره ما

f

انجمن خیریه صرع اصفهان به عنوان یکی از سازمان های مردم نهاد جمعی از خیرین و متخصصین مغز و اعصاب را به منظور حمایت از افراد مبتلا به صرع در جهت ارتقاء و بهبود شرایط زیستی و اجتماعی این افراد در کنار یکدیگر جمع کرده است.

اطلاعات تماس
اصفهان-چهارراه سهروردی - ابتدای بلوار کشاورز-بعد از کوچه ۱۱۹-جنب مسجدالمعصوم
info@isfahanepilepsy.com
۰۳۱-۳۷۷۷۱۵۷۲ 031-37753761
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نظرسنجی‌های انجمن صرع

رضایت سنجی برای ارزیابی ما می باشد تا نقاط ضعف و قوت خود را بازشناسی کنیم.

گزارش نظرسنجی‌های انجمن صرع

موجودیت و اعتبار هر موسسه چه آن موسسه اقتصادی باشد یا نباشد، وابسته به رضایت مندی مشتریان و یا ذی نفعان آن است. سنجش میزان رضایت مندی اعضاء انجمن نیز از آن جهت اهمیت دارد که انجمن خیریه صرع اصفهان از این فرایند خود را ارزیابی می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بازشناسی کند.
اعضاء انجمن همان بیماران مبتلا به صرع هستند که روزانه خدمات مختلف مالی، درمانی و دارویی دریافت می کنند و از برنامه های جامع کیفی انجمن استفاده می نمایند.
انجمن صرع با عنایت به اهداف و آرمان های متعالی خودش؛ به صورت دوره ای اقدام به نظر سنجی، سنجش نگرش و افکار سنجی از ذینفعان و افراد مرتبط با فعالیت های خود می کند. گزارش حاضر نیز با هدف تقویت پایه های خدمات رسانی از جنبه های کمی و کیفی به مخاطبان (اعضاء انجمن) فراهم شده است تا بتواند راهبردی باشد برای انجام خدمات بهتر و گسترده تر به طیف رو به رشد مخاطبان و فرزندان سمر.
رضایت سنجی حاضر در واحد روابط عمومی انجمن با هدف کسب نظرات جامعه هدف و میزان رضایت آنان انجام شد. این نظر سنجی در ابعاد زیر با این نظر که مشمول همه ی خدماتی است که انجمن به جامعه هدف خود ارائه می کند، انجام گرفته است.
ابعادی که در این نظر سنجی مورد پیمایش قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:
عوامل ملموس (بعد فیزیکی): تجهیزات فیزیکی، ابزار و و ضع ظاهری کارکنان، مدرن بودن و چیدمان درست تجهیزات
قابلیت اطمینان: شامل توانایی سازمان در عمل به وعده های خود به طور دقیق و مستمر، پاسخ صحیح به سوال و نشان دادن علاقه به آموزش کارشناسان و استادان.
پاسخ گویی: که شامل توانایی سازمان در ارائه خدمان به موقع و سریع، تمایل کارشناسان و کارمندان در کمک به اعضاء، سرعت پاسخگویی و داشتن فرصت لازم برای پاسخ دادن به اعضاء و ارائه بازخورد به جامعه هدف.
تضمین: که شامل صلاحیت، ادب، اعتبار و امنیت است.
همدلی: شامل درک مشتری، ارتباط و امکان دسترسی
ابعاد ذکر شده همگی در جهت ارزیابی میزان رضایت جامعه هدف در ارائه خدمات در وجوه مختلف و گسترده است که اعداد و ارقامی که از این نظرسنجی احصا می شود به روند رو به رشد خدمات دهی کمک می نماید.

رضایت کلی از انجمن خیریه صرع اصفهان ۰
رضایت از خدمات دارویی ۰
رضایت از خدمات درمانی ۰
رضایت از پروسه پذیرش ۰

بر اساس نتایج به دست آمده از نمودار فوق ۹۹/۵ درصد از اعضاء از مجموع خدماتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد رضایت کلی دارند. این رضایت براساس همان بعد ملموس و یا فیزیکی است که مطرح شد. در بعد پاسخگویی، تضمین و همدلی نیز متغیرهایی نظیر میزان رضایت از پروسه پذیرش و میزان رضایت از عملکرد مددکاران مورد سنجش قرار گرفته است که در بعد اول این میزان رضایت ۱۰۰ و در بعد دوم این میزان معادل ۹۹ درصد رضایت را نشان می‌دهد.
آمارهای متغیرهای مربوط به سنجش میزان رضایت اعضاء ممکن است واقعیت را به صورت محض آشکار نکند اما می‌توان از این نتایج تا حد زیادی به واقعیت نزدیک شد. در بیشتر این متغیرهای مطرح شده میزان رضایت بالایی مشاهده می شود.
هم اکنون برای حمایت از سلامت جویان مصروع اقدام کنید.